מושגים בבלט

שתפו את הפוסט

Plié – פְּלִיֶיה – plee-AY

מכּופַף, כיפוף. כיפוף הברך או הברכיים. מטרת הפלייה כתרגיל לחמם, להגמיש ולתת תחושה של אלסטיות ושיווי משקל למפרקים ולשרירים. קיימים שני סוגי פלייה עיקריים: גרנד פלייה- כיפוף מלא של הברכיים (הברכיים צריכות להתכופף עד אשר הירכיים במצב מאוזן לרצפה) ודמי פלייה- חצי כיפוף של הברכיים. את הפלייה מבצעים ליד הבר ובמרכז בכל חמשת פוזיציות הרגליים. בפלייה על הרגליים להיות מסובבות היטב החוצה ממפרק הירך, על הברכיים להיות מעל אצבעות הרגליים (כשהן פונות כלפי חוץ) ומשקל הגוף מחולק שווה בין שתי הרגליים. בגרנד פלייה, בכל פוזיציות הרגליים פרט לפוזיציה שנייה, העקבים יתרוממו מהרצפה תוך כדי ביצוע הפלייה, והם ירדו לרצפה תוך כדי יישור הברכיים. כיפוף הברכיים צריך להיות הדרגתי, ללא רעידות והברכיים צריכות להיות בחצי פלייה על מנת שהעקבים יתרוממו מהרצפה. בחצי פלייה העקבים מתרוממים מהרצפה (דמי פלייה הוא עד הנקודה בה העקבים רוצים להתרומם).

Relevé – רֶלֵווה -ruhl-VAY

להתרומם. התרוממות על הפוינט או על חצי פוינט. יש שתי דרכים לבצע רלווה, באסכולה הצרפתית רלווה מתבצע בעלייה המשכית ורצופה בעוד שלפי אסכולת צ’קטי והאסכולה הרוסית נעזרים בקפיצה קטנה. ניתן לבצע בכל פוזיציות הרגליים השונות, בסיבוב, בפַּסֶה מלפנים, בפַּסה מאחור ועוד.

Port de bras – פּוֹר דֶה בְרַה – pawr duh brah

תנועת הידיים. מעבר מפוזיציית ידיים אחת לשנייה. בביצוע הפור דה ברה הידיים צריכות לנוע מהכתף (לא מהמרפק) והתנועה צריכה להיות חלקה וזורמת. הידיים צריכות להיות קצת מעוגלות עם כפות ידיים רכות.

Positions des Pieds- פוזיציות הרגליים – paw-zee-SYAWN day pyay

בבלט הקלאסי קיימות חמש פוזיציות בסיסיות לרגליים, כל צעד או תנועה בבלט מתחיל ונגמר באחת הפוזיציות הללו.
פוזיציה ראשונה: כפות הרגליים יוצרות קו אחד והעקבים נוגעים אחד בשני.
פוזיציה שנייה: כפות הרגליים נשארות על אותו קו אך במרחק של כף רגל לערך בין שתיהן.
פוזיציה שלישית: רגל אחת לפני השנייה, עקבים נוגעים במרכז כף הרגל של הרגל השנייה.
פוזיציה רביעית: מיקום כפות הרגליים ביחס אחת לשנייה דומה לפוזיציות ראשונה,שלישית או חמישית רק שרגל אחת לפני השנייה במרחק של כף רגל לערך.
פוזיציה חמישית: הרגליים מוצלבות כך שהעקב כף הרגל הקדמית לפני אצבעות כף הרגל האחורית.

en Dedans – אַן דֵה-דָאן – ahn duh-DAHN

כלפי פנים. בתרגילים השונים המונח en dedans בא לציין שהרגל, אם היא על הרצפה או באוויר, נעה בתנועה מעגלית מאחור לפנים. לדוגמא, rond de jambe en dedans (מעגל הרגל לפנים). בפירואטים המונח מציין שהסיבוב נעשה פנימה לכיוון הרגל התומכת.

en Dehors – אַן דֵה-אוֹהר – ahn duh-AWR

כלפי חוץ. בתרגילים השונים המונח en dehors בא לציין שהרגל, אם היא על הרצפה או באוויר, נעה בתנועה מעגלית מלפנים לאחור. לדוגמא, rond de jambe en dehors (מעגל הרגל לאחור). בפירואטים המונח מציין שהסיבוב נעשה החוצה לכיוון הרגל העובדת.

en Face – אַן פַאס – ahn fahss

אַן פַאס הוא אחד משמונת כיווני הגוף בחלל. בפוזיציה זו הרקדן פונה אל הקהל.

à la Seconde – אָה לָה סֶגוֹנְד – ah la suh-GAWND

לשנייה. מונח שבא לציין שאת הרגל צריך למקם בפוזיציה שנייה או שהתנועה צריכה להיעשות לפוזיציה שנייה. לדוגמא, grand battement à la seconde.

Croisé, croisée – קְרוּאַזֶה – kmJah-ZAY

מוצלב. אחד מכיווני האפולמו (épaulement). מצב בו הגוף בזוית אלכסונית לקהל והרגליים מוצלבות כך שהרגל הקדמית מלפנים. הרגל העובדת יכולה להיות זאת שמלפנים או זאת שמאחור (קרואזה קדימה וקרואזה אחורה).

Devant – דֶווֹן – duh-VAHN

מלפנים. מונח זה מציין תנועה המתבצעת לפנים, ביחס לגוף הרקדן. הוספת המונח devant לצעד מסוים מרמזת שהרגל העובדת סוגרת מלפנים.

Écarté – אֶקַרְטֶה – ay-har-TAY

להפריד. אקרטה הוא אחד משמונת כיווני הגוף בחלל. בפוזיציה זו הרקדן פונה לאחד משתי הפינות הקדמיות של החלל. הרגל מבצעת תנועה הצידה (לדוגמא: à la seconde Tendu à la seconde , développé ). כשהרגל העובדת היא הקרובה לקהל זה נקרא אקרטה קדימה וכשהרגל העובדת היא הרחוקה מהקהל זה נקרא אקרטה אחורה. הידיים מוחזקות באטיטיוד כך שהיד מעל הראש מוחזקת באותו צד של הרגל העובדת.

Effacé – אֶפַסֵה – eh-fa-SAY

מוסתר. אחד מכיווני האפולמו (épaulement) בו הרקדן עומד בזוית אלכסונית ביחס לקהל כך שחלק מהגוף נלקח לאחור והוא כמעט מוסתר למרְאֶה. המונח אפסה גם בא לציין תנוחה בה הרגליים “פתוחות” (להבדיל ממוצלבות). כיוון זה נקרא “ouvert” באסכולה הצרפתית.

en Croix – אַן קְרוֹאַה – ahn krwah

בצורה של צלב. מציין שאת התרגיל יש לבצע קדימה, הצידה ולאחור או להפך. לדוגמא, battements tendus en croix.

passé – פַּסֶה – pah-say’

לעבור, לחלוף. פוזיציה או תנועה בה כף הרגל העובדת (הפוינט) מצביעה על צד הברך של הרגל התומכת.

Piqué – פִּיקֵה – pee-KAY

לדקור. הפיקה מתבצע על ידי דריכה ישירות על הפוינט או על החצי פוינט של הרגל העובדת. את הפיקה ניתן לבצע לכל כיוון או פוזיציה בה הרגל השנייה מורמת באוויר. לדוגמא, פיקה עראבסק, פיקה דוולופה ועוד.

Battement – בָטְמַן – bat-MAHN

בעיטה. פעולת הבעיטה מבוצעות על ידי רגל ישרה או מכופפת. קיימים שני סוגים של battements : בטמן גדול (grands battements) ובטמן קטן (petits battements) .

sur le Cou-de-pied – סוּר לֶה קוּ דֶה פִיֵה – sewr luh koo-duh-PYAY

על “צוואר” הרגל. כף הרגל של הרגל העובדת מונחת על החלק התחתון של השוק של הרגל התומכת.

petit Battement sur le cou-de-pied – פֶטִי בָּטְמַן סוּר לָה קוּ דָה פִיֵה
puh-TEE bat-MAHN sewr luh koo-duh-PYAY
מכות קטנות על הקרסול. זה תרגיל המבוצע ליד הבר ובו הרגל העובדת מוחזקת ב- sur le cou-de-pied והחלק התחתון של הרגל מהברך מטה נע החוצה ופנימה, ותוך כדי משנים מ- sur le cou-de-pied devant (קדימה) ל- sur le cou-de-pied derriere (אחורה) לסירוגין. התרגיל מבוצע כשהרגל התומכת על הרצפה, בדמי פוינט או על פוינט.

Battement tendu – בָּטְמַן טַנְדוּ – bat-MAHN tahn-DEW

בטמן מתוח. הבטמן טנדו מהווה את התנוחה ההתחלתית והסופית של ה- grand battement , ומטרתו לסובב את קשת כף הרגל כלפי חוץ. הרגל העובדת מחליקה מפוזיציה ראשונה או חמישית לשנייה או רביעית בלי שהבוהן יתרומם מהרצפה. יש להחזיק את שתי הברכיים ישרות. כאשר הרגל מגיעה ל- pointe tendu היא חוזרת לפוזיציה ראשונה או חמישית. אפשר לבצע את הצעד גם בפלייה בפוזיציה הראשונה או חמישית.

grand Battement – גְרָנְד בָטְמַן – grahn bat-MAHN

תרגיל בו הרגל העובדת נבעטת ממפרק הירך לאוויר ומוחזרת חזרה לרצפה. הדגש בתנועה זו הוא בתנועה מטה של הרגל. פעולת הגרנד בטמן מתבצעת בשחרור של מפרק הירך וסיבוב החוצה של הרגל עם ברכיים ישרות. את הגרנד בטמן ניתן לבצע קדימה (devant), לאחור (derrière) והצידה (secondela à ).

Jeté – גֶ’טֵה – zhuh-TAY

זריקה. צעד הג’טה הוא קפיצה מרגל אחת לשנייה כך שהרגל העובדת מחליקה כנגד הרצפה לאוויר ונראה כאילו היא נזרקה. קיים מגוון רחב של צעדי ג’טה והם יכולים להתבצע לכל הכיוונים.

grand Jeté – גְרַנְד גֶ’טֵה – grahn zhuh-TAV

ג’טה גדול. בצעד זה הרגליים נזרקות (כמו בגרנד בטמן) לגובה של 90° תוך כדי קפיצה גבוהה. הגרנד ג’טה מבוצע קדימה לאטיטיוד סגור (croisée) או פתוח (effacée) ולכל העראבסקים. את הגרנד ג’טה ניתן לבצע גם לאחור כאשר הרגל המורמת לפנים יכולה להיות סגורה (croisée) או פתוחה (effacée).

Ront de jambe – רוֹנְד דֶה גַ’מְב – rawn duh zhahnb

סיבוב הרגל. תנועה מעגלית של הרגל. הרונד דה ג’מב בא בתרגילים על הבר ובמרכז, בתרגילי אדאג’יו ומבוצע על הרצפה ובאוויר. כאשר הרונד דה ג’מב מבוצע כצעד הוא מבוצע בקפיצה או על רלווה. ניתן לבצע עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון.

en l’Air – אַנְ לֶרְ – ahn lehr

באוויר. הכוונה לתנועה שמתבצעת באוויר, למשל, rond de jambe en l’air .

Promenade – פּרוֹמֶנַד – prawm-NAD

סיבוב בהליכה. פּרוֹמֶנַד או בהגייתו המלאה טוּר דֶה פּרוֹמֶנַד (tour de promenade) הוא מונח מהאסכולה הצרפתית הבא לציין שהרקדן מסתובב לאט במקום, על רגל אחת על ידי תנועות קטנות של העקב לכיוון הנדרש. ניתן לבצע בסיבוב כלפי פנים ( en dedans) ובסיבוב כלפי חוץ (en dehors), בפוזיציות שונות כמו עראבסק, אטיטיוד ועוד.

Sous-sus – סוּסוּ – soo-sew’

מעל- מתחת. מונח שמתאר פוזיציה חמישית הדוקה היטב על הדמי פוינט או על הפוינט.

Soutenu – סוּטֶנוֹ – soot-new’

לתמוך, להשהות. מונח זה מתאר תנועה בה רגל אחת נמשכת אל הרגל השנייה. תנועה זו יכולה להתבצע במקום בחצי סיבוב או בסיבוב שלם (כלפי פנים וכלפי חוץ).

Adage, Adagio – אָדַאגְ’ – French: a-DAHZH

מקור המילה Adage (צרפתית) מהמילה Adagio מאיטלקית. יש מורים שמשתמשים בגרסא הצרפתית וכאלה שמשתמשים בגרסא האיטלקית. בבלט הכוונה לסדרת תרגילים בתרגילי האמצע של שיעור הבלט הכוללים רצף תנועות איטיות וחינניות אשר יכולות להיות פשוטות או מורכבות.

Fondu – פוּנְדוּ – fawn-DEW

נמס. מונח שמתאר שקיעה של הגוף אשר נעשית על ידי כיפוף הברך של הרגל התומכת. פונדו על רגל אחת זה כמו פלייה על שתי רגליים.

Développé – דֶוֵלוֹפֶּה – tahn dayv-law-PAY

תנועה מתפתחת. המונח המלא הוא temps développé (מתפתח בזמן) אך עם הזמן המונח התכווץ ל- développé בלבד. דוולופה זו תנועה בה כף הרגל של הרגל העובדת נמשכת בפוינט מעלה לאורך הרגל התומכת, עד גובה הברך ולאט מתיישרת ומוארכת לפוזיציה באוויר ומוחזקת שם בשליטה מלאה. האגן נשאר מאוזן ומרובע לכיוון בו הרקדן פונה.

Attitude – אַטִיטְיוּד – a-tee-TEWD

פוזיציה בה עומדים על רגל אחת בעוד שהשנייה, הרגל העובדת, מורמת לאחור, הברך מכופפת ב- 90° ומסובבת היטב החוצה כך שהברך גבוהה מכף הרגל. היד בצד הרגל העובדת מוחזקת מעל הראש בעוד שהיד השנייה מוארכת הצידה.

en Cloche – אַן קְלוֹצ’ – ahn klawsh

כמו פעמון. הכוונה לגרנד בטמנן, מבוצע קדימה (devant) ואחורה (derrière) לסירוגין, דרך מעבר בפוזיציה הראשונה. הרגליים יכולות להיות ישרות או משוחררות באטיטיוד.

Arabesque – עָרַאבֵסְק – a-ra-BESK

אחת הפוזיציות הבסיסיות בבלט הקלאסי. השם ערבסק לקוח מעיטורי בנייה המקובלים בתרבות המורית. בבלט הקלאסי זו פוזיציה בה עומדים על רגל אחת שיכולה להיות כפופה או ישרה כאשר הרגל השנייה מתוחה לאחור באוויר. הידיים מוחזקות בפוזיציות שונות, יוצרות קו דמיוני ארוך מקצות האצבעות בידיים עד קצות האצבעות ברגליים. הכתפיים מוחזקות במאונך (square) לאותו קו.

Fouetté – פוּאֶטֵה – fweh-TAY

הצלפה. מונח שבא לתאר תנועת הצלפה. הפואטה מתבצע על ידי הפניית ארבע הנקודות לכיוון שונה כנגד השארת הרגל העובדת בכיוונה המקורי.

Pas de cheval – פַּה דֶה שֵבַל – pah duh shuh-vahl

צעד של סוּס. תנועה שיכולה להתבצע על הרצפה או בקפיצה ובגובה רגל של 45°, 90° או 120°. לדוגמא: מפוזיציה חמישית רגל ימין מלפנים, מרימים בחדות את כף רגל ימין לגובה קרסול רגל שמאל, מישרים את רגל ימין ונוגעים עם קצות האצבעות ברצפה ולבסוף סוגרים חזרה לפוזיציה חמישית רגל ימין מלפנים.

Balancé – בָלַנְסֶה – ba-lahn-SAY

צעד נדנדה המתאפיין בהעברת משקל הגוף מרגל לרגל, שאפשר לבצע עם רגל מצולבת קדימה או אחורה. מתחילים בפוזיציה חמישית עם רגל ימין קדימה, דמי-פלייה (חצי פלייה) ורגל ימין נשלחת בפוזיציה שנייה, קופצים עליה ונוחתים בעדינות בדמי-פלייה. תוך כדי, מצליבים רגל שמאל מאחורי קרסול רגל ימין ומטים את הראש והגוף ימינה. דורכים על רגל שמאל בדמי-פוינט מאחורי רגל ימין, מרימים מעט את רגל ימין ודורכים עליה שוב בדמי-פלייה עם רגל שמאל עדיין מאחורי הקרסול. הצעד הבא יתבצע לצד שמאל. אפשר לבצע את התנועה קדימה, אחורה, באלכסונים או תוך כדי סיבוב.

Chaînés – שֶנֵה – sheh-NAY

שרשרת, שנה זה סדרה של סיבובים מהירים על פוינט או על דמי פוינט אשר מבוצעים בקו ישר או במעגל.

Pirouette – פִּירוּאֶט – peer-WET

סיבוב. סיבוב שלם של הגוף על רגל אחת, על הפוינט או על חצי פוינט. פירואטים מבוצעים כלפי פנים ( en dedans) וכלפי חוץ (en dehors). פירואט כלפי פנים מבוצע פנימה כלפי הרגל התומכת ופירואט כלפי חוץ מבוצע החוצה לכיוון הרגל המורמת.
החזקה נכונה של הגוף הכרחית לכל סוגי הפירואטים. מרכז הגוף צריך להיות ממורכז מעל הרגל התומכת ביחד עם החזקה של הגב, הכתפיים והמותניים (האגן) בקו אחד (4 נקודות). כוח המומנטום לסיבוב מונע מהידיים אשר מוחזקות ללא תנועה במהלך הסיבוב.
בפירואט יש צורך בביצוע “פוקוס” (to spot, spotting). במהלך הפירואט הראש נשאר לפנים בזמן שהגוף מתרחק מהחזית. ברגע שהראש אינו יכול להישאר עוד לפנים הוא צריך להסתובב במהירות, לרדוף אחרי הגוף, ולהגיע לחזית שוב לפני שאר הגוף. יש צורך להיות ממוקדים (“פוקוס”) על נקודה (spot) בגובה העיניים אליה חוזרים כל פעם שהראש יפנה לפנים.
פירואטים יכולים להתבצע בפוזיציות שונות, עראבסק, אטיטיוד, סור לה קוּדה פייה (sur le cou-de-pied) ועוד.

Échappé – אֶשַ-פֶּה – ay-sha-PAY

לברוח. ה- échappé היא פתיחה שווה של הרגליים מפוזיציה סגורה של הרגליים לפוזיציה פתוחה של הרגליים. ישנם שני סוגים של échappé; האחד, sauté échappé, בו מתבצע ניתור מפוזיציה חמישית שמסתיים בפוזיציה פתוחה בדמי פלייה. השני, échappé sur les pointes או échappé sur les demi-pointes, בו הפתיחה נעשית לרלווה (relevé) עם בירכיים ישרות. בכל מקרה, ה- échappé נעשה לפוזיציה שנייה או רביעית ושתי הרגליים מתרחקות מרחק שווה מנקודת ההתחלה של הצעד.

Tombe – טוֹמְבֵּה – tahm-bay’

ליפול. תנועה בה נופלים עם משקל הגוף מרגל אחת לשנייה.

Pas de bourrée – פַּה דֶה בוּרֶה – pah duh boo-RAY

תנועה המורכבת מסדרה של שלושה צעדים. ניתן לבצע מתחת, מעל, לפנים, לאחור, תוך כדי סיבוב פנימה ( en dedans) והחוצה (en dehors). לדוגמא: פוזיציה חמישית עם רגל ימין מאחור. מרימים את רגל ימין לגובה קרסול שמאל (sur le cou-de-pieds en arrière), דורכים על רגל ימין (coupe) צעד הצידה עם רגל שמאל וסוגרים עם רגל ימין לפנים לפוזיציה חמישית.

Chassé – שָאסֶה – sha-SAY

מרדף. צעד בו רגל אחת פשוטו כמשמעו רודפת אחרי הרגל השנייה ומניעה אותה ממקומה.

Assemblé – אָסַמְבְלֵה – a-sahn-BLAY

צעד בו הרגל העובדת מחליקה כנגד הרצפה עד אשר עולה באוויר בעוד שהרגל התומכת דוחפת את הרצפה לקפיצה. שתי הרגליים מגיעות לרצפה ביחד לעמידה חמישית. את האסמבלה ניתן לבצע קטן (petit) או גדול (grand), לפי גובה הקפיצה.

Glissade – גְלִיסַד – glee-SAD

החלקה. צעד הגליסד הוא צעד מתקדם המתבצע ע”י החלקת הרגל העובדת מפוזיציה חמישית לכיוון הנדרש והרגל השנייה סוגרת אחריה. הגליסד מתחיל ומסתיים בדמי פלייה והרגל הקדמית יכולה להתחלף או לא להתחלף. מדמי פלייה בפוזיציה חמישית הרגל העובדת מחליקה כנגד הרצפה עד להארכת הרגל ולפוינט חזק כמה סנטימטרים מעל הרצפה. הרגל השנייה דוחפת את הרצפה ומוארכת גם כן, למצב בו לרגע, שתי הרגליים מוארכות עם פוינט; באותו זמן משקל הגוף עובר אל הרגל העובדת. הרגל השנייה, שהייתה גם כן כמה סנטימטרים באוויר, מחליקה לפוזיציה חמישית בדמי פלייה. הגליסד נועד לחבר בין צעדים וכשהוא בא כצעד הכנה לקפיצה גדולה או קטנה הוא מתבצע בתנועה מהירה.

Pas de chat – פַּה דֶה שַה – pah duh shah

צעד חתול. צעד אשר רכש את שמו מהדמיון לניתור החתול. ניתור מרגל לשנייה. לדוגמא: מפוזיציה חמישית רגל ימין מלפנים, מרימים בחדות את ברך ימין הצידה בעוד כף רגל ימין מנסה להצביע על ברך שמאל, מנתרים מרגל שמאל ומרמים את ברך שמאל לגובה ברך ימין כך שכפות הרגליים מצביעות אחת על השנייה. מנסים לשהות כך באוויר ונוחתים ברכות.

עוד מאמרים

זהות, מחול וADHD

נתחיל בשאלה: מהי מידת ההשפעה שיש להתנסות בלימודי מחול בקרב מתבגרות רקדניות עם ADHD (להלן, קבוצה מס’ 1) על זהותן האישית.   מתוך ממצאים שערכתי

קרא עוד »